Arvika Rehab

Arvika Rehab AB bildades 1991 och drivs av leg. fysioterapeut Bente Mörnesten och leg. fysioterapeut Ulf Mörnesten. Företaget är huvudsakligen inriktat på fysioterapi (sjukgymnastik), ortopedisk manuell terapi, psykosomatisk fysioterapi och rehabiliterande träning.

Vi har avtal med Region Värmland, gällande fysioterapeutisk behandling.

Arvika Rehab har breddat sitt utbud av tjänster för att kunna serva allmänheten och företag.

Vi jobbar idag även primärpreventivt med bl.a. ergonomiska bedömningar, hälsoprofilbedömningar och beteendeförändringsarbete.

Företaget erbjuder kurser för läkare och fysioterapeuter inom ämnesområdet Ortopedisk Manuell Terapi (OMT).

Företaget erbjuder via samarbete med Firma Anneli Carlsson massage i olika former till allmänheten och till personal.

I företagets lokaler arbetar även leg. fysioterapeut Tony Engels i sin egen firma, Engels Rygg- och Ergonomikonsult. 

 GSG nymålat.jpeg