Vår filosofi

Vår erfarenhet är att människor är måna om sin hälsa, men ändå drabbas av hälsoproblem.

Vi menar att de allra flesta hälsoproblem hänger ihop med människans livsstil, livsmiljö, genetiska arv och ett naturligt åldrande.

Vi människor vet kanske hur vi "borde leva", men vi lever oftast som vi är "vana att leva".

Vår erfarenhet är att människor har en vilja att lära sig mer om sig själva, sin egen kropp och sin hälsa.

Vi vet samtidigt att kunskap oftast inte räcker för att människor ska börja leva mer hälsosamt.

Forskning visar att människans egen tro på att kunna ändra en vana är helt avgörande för om han ska lyckas eller inte.

Vår filosofi

Det är också väl påvisat att människans inställning till sitt lidande, sin sjukdom eller ohälsa är en betydelsefull faktor för att klara rehabilitering och för att återuppnå en god hälsa.

Vi vill hjälpa människor att finna ett gott förhållningssätt till sig själva, sin omgivning och till livet, och vi ser det som vår uppgift att på olika sätt stötta människor att hitta goda vanor tills de tror på sin egen förmåga.

Det är inte alla som kan bli fria från sina hälsoproblem trots medicinsk behandling, aktiv rehabilitering och en hälsobefrämjande livsstil. Då är det vår uppgift att hjälpa människor att acceptera det och att ändå kunna leva ett så aktivt och innehållsrikt liv som möjligt.