Aktuell väntetid

Sjukgymnastik / fysioterapi

Det är många gånger svårt att ge ett klart besked om hur lång väntelistan för sjukgymnastik / fysioterapi är beroende på att det är svårt att i förväg beräkna hur lång tid varje enskild patient på väntlistan behöver.

Om du är angelägen att så snart som möjligt få hjälp av oss så rekommenderar vi att du anmäler dig på vår väntelista (se "Anmälan till väntelistan") och sedan tar kontakt med oss personligen eller per telefon (0570-802 02) för att höra om vi har några återbudstider. Det är ganska vanligt att vi har det.

Den ungfärliga väntetiden för sjukgymnastik / fysioterapi per den 20/12-2017 är 2-6 veckor, men som sagt, återbudstider dyker upp med jämna mellanrum. Akuta tillstånd i samband med operation eller skada prioriteras! Observera att väntetiden normalt förlängs under julen pga ledigheter.

Vi har öppen sjukgymnast- / fysioterapeutmottagning måndagar klockan 14.00. Då kan du komma utan att beställa tid i förväg och få en bedömning. OBS! Ingen öppen mottagning under perioden 8-26/1! 

Väntetid för att komma till massageterapeut är normalt 1-5 arbetsdagar. Direktnummer till massageterapeut är 073-054 91 38

Du kan anmäla dig till väntelistan via formuläret under "Anmälan väntelista". Det går också bra att ringa 0570-80202, eller skicka post till Arvika Rehab AB, Gunnarskogsgränd 7, 671 31 ARVIKA.