Aktuell väntetid

Sjukgymnastik / fysioterapi

Det är många gånger svårt att ge ett klart besked om hur lång väntelistan för sjukgymnastik / fysioterapi är beroende på att det är svårt att i förväg beräkna hur lång tid varje enskild patient på väntlistan behöver.

Om du är angelägen att så snart som möjligt få hjälp av oss så rekommenderar vi att du anmäler dig på vår väntelista (se "Anmälan till väntelistan") och sedan tar kontakt med oss personligen eller per telefon (0570-802 02) för att höra om vi har några återbudstider. Det är ganska vanligt att vi har det.

Den ungfärliga väntetiden för sjukgymnastik / fysioterapi per den 6/2-2023 är från någon dag upp till 2 veckor, men som sagt, återbudstider dyker upp med jämna mellanrum. Akuta tillstånd i samband med operation eller skada prioriteras! 

Vi har öppen sjukgymnast- / fysioterapeutmottagning måndagar klockan 14.00. Då kan du komma utan att beställa tid i förväg och få en bedömning. Den öppna mottagningen bemannas växelvis av Fysioterapeuterna Ulf Mörnesten och Tony Engels. 

Väntetid för att komma till massageterapeut är normalt 1-5 arbetsdagar. Direktnummer till massageterapeut är 073-054 91 38. Direktnummer till Engels Rygg- och ergonomikonsult är 073-04 12 777.

Du kan anmäla dig till Arvika Rehabs väntelista (Ulf och Bente Mörnesten) via formuläret under "Anmälan väntelista". Det går också bra att ringa 0570-80202, eller skicka post till Arvika Rehab AB, Gunnarskogsgränd 7, 671 31 ARVIKA.

 

Angående Coronavirus Covid-19 pandemin så rekommenderar vi att du alltid beaktar de råd som Folkhälsomyndigheten givit angående kontakter med andra människor. Vi fortsätter att hålla öppet då vi är friska och utgår från att även du som kommer hit är fri från förkylningssymtom eller feber.

Om du har en bokad tid och får symtom så är det inget problem att avboka med kort varsel om det krävs. TACK!  

 

Rutiner vid Arvika Rehab under Covid-19 Pandemin

1. Personer med förkylningssymtom, hosta, snuva, halsont, feber, huvudvärk får inte visstas i lokalerna. Skylt angående detta är uppsatt på ytterdörr och i väntrum. Varje vårdgivare informerar sina patienter om detta för att förtydliga. 

2. Onödiga besök i lokalerna undanbedes. Anhöriga till patienten skall inte gå in, om inte annat är avtalat, t.ex. anhörig till barn under 18 år eller till patient som är i behov av stöd. 

3. Handsprit står utplacerad i väntrum, samtliga behandlingsrum, på fikarum, duschrum, samt i träningslokalen.

4. Hygienrutiner och klädvård förtydligas och kompletteras. 

5. Händer tvättas med tvål och vatten eller desinficeras före och efter vårdmoment. Skyddshandskar används vid risk för kontakt med kroppskvätska. 

6. Tangentbord, datormus, kortläsare, telefoner samt dörrhandtag tvättas regelbundet av med desinfektionsvätska. 

7. Arbetskläder används bara på jobbet och tvättas dagligen. Armlängd över armbåge. Smycken och klockarmband används inte. 

8. Papperslakan används på behandlingsbrits. Britsen tvättas av med tvållösning eller desinfektionsvätska efter bruk. 

9. Träningsschema införs i träningslokal för att undvika trängsel. Max 2 patienter samtidigt. Handsprit och desinfektionsvätska finns tillhands. Patienter ombeds att tvätta händer före och efter träning, samt tvätta av redskap efter sig. 

10. Bara en person i taget får vistas i omklädningsrum. 

11. Vid kontakt mellan vårdgivare och patient hålls 2 meters avstånd om möjligt. Vid patientarbete närmare än 2 meter följs Smittskydd i Värmlands rutiner vid användning och hantering av visir och munskydd. Behandlingsrum vädras ut regelbundet. 

12. Utökade städrutiner där avtorkning av träningsutrustning och dörrhandtag utförs flera gånger i veckan. 

13. Frånluftsventilationen står på maxkapacitet dygnet runt.

14. Medicinskt motiverad massagebehandling utförs enligt ovan nämda rutiner.