Ergonomi

I samarbete med Engels Rygg- & Ergonomikonsult kan vi erbjuda ett brett utbud av ergonomiska tjänster. Tony har mångårig erfarenhet från arbete på företagshälsovård och han erbjuder förebyggande kurser i ergonomi till personalgrupper. Bland dessa kan nämnas Ländryggsutbildning, Nackutbildning, Utbildning i belastningsergonomi och Avspänningsutbildning. Han erbjuder också regelbundna Arbetsplatsbesök. Vid dessa går han runt på företaget och ger de anställda tips och råd för att förebygga eller åtgärda belastningsbesvär. Han ser över den fysiska arbetsmiljön och föreslår ergonomiska förbättringar på arbetsplatser. Vidare kan han göra Kartläggningar av olika smärtåkommor samt Hälsoundersökningar med fokus på belastningsproblematik.  Direktnummer till Tony Engels är: 073-04 12 777

Utöver detta erbjuder vi också föreläsningar och undervisning i ergonomi för musiker och musikstuderande. Kontaktperson angående detta är Ulf Mörnesten, telefon 0570-802 02.

tony ergon