Massage

De allra flesta människor upplever massage mycket positivt, oavsett om de får behandlingen p.g.a. muskelspänningar, stresstillstånd eller för det allmänna välbefinnandets skull. Att unna sig massage är att bry sig om, och ta hand om sig själv. Att bjuda någon på massage är en välgärning!

Firma Anneli Carlsson erbjuder ett brett utbud av massagebehandlingar. Anneli är Certifierad av Branschrådet Svensk Massage och medlem i Kroppsterapeuternas Riksförbund. Hon har en lång erfarenhet av olika sorters massagebehandlingar.

Vi vågar lova att företag som bjuder sina anställda på massage bidrar till att skapa en positiv och vänlig atmosfär på arbetsplatsen! Mycket forskning har visat att just stämningen och trivseln på arbetsplatsen är en mycket viktig faktor för att hålla människor arbetsföra.

Massagebehandlingen utförs i Arvika Rehabs lokaler eller ute på arbetsplatser.

Taktil Stimulering
Forskning visar att beröring är viktigare än vi någonsin trott. Taktil stimulering är en mjuk och medveten massage av huden. Genom den kan vi öka vår motståndskraft mot sjukdomar, ge smärtlindring och höja vårt välbefinnande. Taktil stimulering är effektiv när det gäller att minska spänningar och används ofta vid stressrelaterade besvär.

Modern forskning har visat att oxytocin, kroppens eget "lugn och ro hormon" frisätts vid beröring. Därför är det normalt att du känner dig mycket lugn och avspänd efter behandlingen, som normalt tar 60 min.

Energimassage

Du får behandling över rygg, nacke, armar och huvud. Energimassage bygger på akupunktursystemet. Massagen stimulerar blodcirkulationen, ökar genomblödningen i musklerna och aktiverar lymfsystemet som ingår i kroppens försvar mot infektioner. Behandlingen ges genom kläderna, medan du sitter och slappnar av. Den är populär vid behandling på arbetsplatser.

Klassisk massage

En förebyggande och behandlande massage. Den löser upp spänningar och ökar cirkulationen, vilket ger bättre näringsupptag och syretillförsel till muskulaturen. Den kan med fördel kombineras med triggerpunktsbehandling.

Beroende på vilka kroppsdelar som masseras kan behandlingen variera mellan 30 och 90 min.

Tidbokning

Om du vill beställa massage så kan du göra det direkt på telefon 0730- 54 91 38

Välkommen!

Massage

Massage

Massage
Energimassage

Massage