Sjukgymnastik / Fysioterapi

Sjukgymnastisk / Fysioterapeutisk behandling eller träning, föregås alltid av en undersökning och analys av patientens besvär som mynnar ut i en funktionsdiagnos. Undersökningen tar normalt en timma.

Våra sjukgymnaster / fysioterapeuter är specialiserade i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) och Medicinsk Tränings Terapi (MTT), men arbetar även med MDT/McKenzie metoden, akupunktur, hållningsträning, avspänningsträning, Basal Kroppskännedom m.m.

Vi har mångårig erfarenhet av arbete med smärtpatienter med besvär från rörelseapparaten.

Vi har en välutrustad träningslokal med redskap för Medicinsk Tränings Terapi, Sekvensträning, konditionsträning m.m.

Vi har samverkansavtal med Landstinget i Värmland vilket innebär att du som patient endast betalar patientavgift, f.n. 200 kr / besök.

Barn och ungdomar under 20 år är avgiftsbefriade.

Högkostnadsskydd, f.n. 1200 kr/år samt Frikort gäller.

Remiss fordras ej.

Vi har avtal bl.a. med Försäkringsbolag bl.a. Skandia gällande sjukgymnastisk behandling.

I samband med Fysioterapi behandlas dina personuppgifter i enlighet med patientdatalagen. Mer information om det kan du få av din fysioterapeut.

Sjukgymnastik 1

Sjukgymnastik 2

Sjukgymnastik 3

Sjukgymnastik 4

Sjukgymnastik 5

Sjukgymnastik 6