Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB) är ett kraftfullt och vetenskapligt utvärderat verktyg att mäta människors hälsoupplevelser och hälsovanor.

Bedömningen utgör en bas att utgå från för att stimulera till goda vanor och en mer hälsosam livsstil.

Personen som ska gå igenom en HPB fyller först i en enkät. Med denna som underlag samtalar vi sedan kring hälsovanor och hälsoupplevelser. Tillsammans går vi igenom frågorna om bl.a. mat, motion, alkohol, tobak, stress, symptom och relationer.

Därefter sker mätning och vägning innan vi gör en skelettmätning och blodtryckskontroll.

Efterföljande konditionstest på ergometercykel sker på en relativt lätt belastning och med ledning av resultatet beräknas personens maximala syreupptagningsförmåga.

I en avslutande diskussion tolkar vi gemensamt värdena i hälsoprofilen.

Arbetsgivare har genom HPB goda möjligheter att skaffa sig en överblick över vilka delar i personalens livstil som redan är bra och vilka delar som skulle behöva förbättras för att förebygga sjukdom och arbetsfrånvaro.

HPB bör alltid följas upp med åtgärder som underlättar en livsstilsförändring till det bättre! Dessa åtgärder kan ske individuellt eller i grupp.

Du som är arbetsgivare och som månar om att din personal håller sig frisk, ta kontakt med oss så kan vi diskutera just era behov!

Hälsoprofilbedömning 1

Hälsoprofilbedömning 2