Hälsokampanjer - Föreläsningar - Kurser

Arvika Rehab kan erbjuda skräddarsydda föreläsningar och kurser inom området hälsa. Vi kan också hjälpa till med olika typer av hälsokampanjer på företag eller inom personalgrupper.

Exempel på kurser/föreläsningar:

  • Belastningsergonomi
  • Nackutbildning
  • Ryggutbildning
  • Musikergonomi
  • Mindfulness/avspänning/floating i varm bassäng
  • Laga god och sund mat

Om du är intresserad, tag kontakt med oss så diskuterar vi hur vi kan lägga upp det så att det passar just din verksamhet!